Verlof

In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Vanaf die leeftijd moet u voor uw kind verlof aanvragen bij de directie van de school. 

U kunt verlof aanvragen via het verlofformulier. Deze kunt u digitaal opsturen naar  directie@deschatkaartdelft.nl of deze in papieren vorm inleveren op school. U krijgt dan vanzelf een ondertekent exemplaar terug. Wilt u weten of het verlof wordt toegekend, kunt u ook eerst contact opnemen met de directie. Papieren exemplaren van het formulier zijn op school te verkrijgen.