Visie en missie

‘Ontdekkend leren’ binnen een veilige, inspirerende omgeving.

 

Onze visie: Leren is ontdekken!


Wij zien dat de wereld razendsnel verandert en dat het ontwikkelen van vaardigheden steeds een
belangrijkere rol inneemt binnen ons onderwijs. Ons streven is dan ook om de kinderen daarop voor te
bereiden door hen te laten ontdekken en ervaren.


Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!
Confusius – 551 v.Chr.-479 v. Chr.


Onze missie:


De kinderen die onze school verlaten na groep 8 zijn in staat om te vertrouwen op hun eigen kunnen, ze gaan met respect om met zichzelf, de ander en de omgeving.
Samen proberen we ieder kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, door ze te laten ontdekken
wie ze zijn, wat ze nodig hebben, waar hun talenten liggen en wat de wereld om hen heen hen te bieden
heeft. Dit alles bieden wij hen aan binnen een veilige en inspirerende omgeving.
Wij zorgen ervoor dat de kinderen na de basisschool de stap naar het voortgezet onderwijs vol
zelfvertrouwen kunnen maken en met plezier terugkijken op hun tijd op de basisschool.