Leerlingenraad

Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit 3 leerlingen. Ze bespreken samen met de schoolleider wat er beter zou kunnen op school. Dat doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school. 

Voordelen van een leerlingenraad 

Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein of het kiezen van een goed doel voor een sponsorloop. Maar er zijn nog meer voordelen: 

 • Vergroten van leerlingbetrokkenheid 
  Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Ze hebben meer invloed op dingen die op school gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor. 

 • Denken vanuit het algemeen belang 
  Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang. 

 • Ontwikkeling communicatieve vaardigheden 
  Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen. Binnen een leerlingenraad leren leerlingen om effectief te overleggen. Door onderwerpen te agenderen, de vergaderstructuur te oefenen en door een voorzitter en notulist aan te stellen. 

 • Goede wisselwerking mr en leerlingenraad 
  De leerlingenraad is te vergelijken met de medezeggenschapsraad (mr), maar dan op het niveau van leerlingen. Hierdoor kan een mooie wisselwerking ontstaan tussen de mr en de leerlingenraad. Zo voelen leerlingen zich echt serieus genomen.  

Actief burgerschap in de praktijk 

Scholen die werken met een leerlingenraad vinden het daarnaast een voordeel dat je werkt aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.