Schoolgids, Jaarplan, Schoolplan, Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolplan, de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel vindt u meer informatie over De Schatkaart.

 

Schoolgids 2023-2024

Hier vindt u de schoolgids van 2023-2024. Deze gids bevat belangrijke informatie voor u als ouder om meer te weten over de gang van zaken op onze school.

 

Jaarplan 2023-2024

In het jaarplan 2023-2024 is te lezen welke ontwikkelingen er aan komen dit jaar, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, organisatie of personeel. Deze keuzes komen voort uit het schoolplan 2023-2027. 

 

Schoolplan 2023-2027

Hier vindt u het schoolplan van Openbare Basisschool De Schatkaart in Delft. Wij maken onderdeel uit van de stichting Librijn openbaar onderwijs Delft en Rijswijk.

In het schoolplan geven wij u inzicht in het (meerjaren)beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Het schoolplan legt een duidelijke relatie met het strategisch beleidsplan van Librijn (2023-2027). Het strategisch beleidsplan is vastgesteld voorafgaand aan het maken van dit schoolplan. In dit schoolplan vindt u ook wat we per jaar doen. Hier kan iets aan veranderd worden in de komende jaren, enkel met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en team zijn vertegenwoordigd. Bij de jaarlijkse evaluatie van de school kijken we naar de onderwerpen en doelen die zijn omschreven in het schoolplan.    

   

Schoolondersteuningsprofiel

Download: schoolondersteuningsprofiel (PDF)