Hoogbegaafdheid

Boven dit stukje staat 'hoogbegaafd', maar zo spreken we deze kinderen nooit aan. Ieder kind is verschillend. 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, zittende mensen en binnen

Wij stemmen ons onderwijs af op het kind (zie concept van De Schatkaart). Er zijn wel echter zaken waar je als school kennis van moet hebben als het gaat om (hoog)begaafdheid als je het onderwijs ook voor deze kinderen geschikt wilt maken. 

 

Wetenschappelijke visie 

Er wordt gewerkt vanuit de wetenschappelijke visie op hoogbegaafdheid zoals deze is geformuleerd door Renzulli en Mönks. We creëren zo’n omgeving voor deze leerlingen dat zowel hun intelligentie als hun motivatie, intelligentie en creativiteit volop de ruimte krijgen. Het Schatkaartconcept biedt deze ruimte aan hun motivatie, intelligentie en creativiteit. Daarnaast is er voor deze kinderen een verdiepend aanbod in de plusklas dat volgens hetzelfde concept werkt.

 

 

Er wordt bij ons op school niet gewerkt met intelligentietests, omdat deze een te beperkt beeld geven, duur zijn en we op effectievere wijze (hoog)begaafdheid (inclusief onderpresteren) kunnen signaleren met behulp van observatie, een protocol, gesprekken met de leerling en de ouders/verzorgers. Daarnaast hebben we gespecialiseerde leerkrachten in huis die een bepalende rol in de signalering spelen. 

 

Plusklas

In de Plusklassen worden activiteiten gedaan die een beroep doen op “het hogere orde denken”. Bij deze manier van denken horen vragen en opdrachten waarbij voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden creëren, analyseren en/ of evalueren nodig zijn. Hierdoor wordt gestimuleerd om verder en meer kritisch na te denken, het probleemoplossend denkvermogen aan te spreken en om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie en oplossingen. Ook worden zo discussies ontlokt. Daarnaast is luisteren naar elkaar en goed leren samenwerken met elkaar belangrijk. Ook het besef dat je (nog) niet alles weet en moeite moet doen om iets te kunnen en/of te snappen komt regelmatig aan bod. De kinderen krijgen ook werk mee voor in de klas.

 

Contact 

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud, resultaten, pedagogische aanpak of de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden? Neemt u dan gerust contact met ons op. Vraag vrijblijvend een gesprek aan met René van Engelen (directie): directie@deschatkaartdelft.nl

 

Overstappen naar De Schatkaart

Er zijn (hoog)begaafde leerlingen die overstappen naar onze school. Door middel van een uitgebreide intake kijken we met welk aanbod we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Als een externe deskundige betrokken is, dan is hij of zij ook van harte welkom om aan te sluiten.