Hoogbegaafdheid

Ons inclusieve begaafdenbeleid zorgt ervoor dat de meer- en hoogbegaafde kinderen een verrijkt en uitdagend aanbod krijgen, zowel binnen als buiten de groep, waarbij ook andere kinderen uit de klas aan kunnen sluiten. Inclusief onderwijs leidt tot een betere sociale ontwikkeling, heeft een positieve invloed op sociale acceptatie en leidt tot hogere onderwijsresultaten bij alle leerlingen. Een inclusieve school gaat ervan uit dat elk kind unieke talenten heeft.

 

Wetenschappelijke visie 

Er wordt gewerkt vanuit de wetenschappelijke visie op hoogbegaafdheid zoals deze is geformuleerd door Renzulli en Mönks. We creëren zo’n omgeving voor deze leerlingen dat zowel hun intelligentie als hun motivatie, intelligentie en creativiteit volop de ruimte krijgen. Het Schatkaartconcept biedt deze ruimte aan hun motivatie, intelligentie en creativiteit. Daarnaast is er voor deze kinderen een verdiepend aanbod in de plusklas dat volgens hetzelfde concept werkt.

 

 

Er wordt bij ons op school niet gewerkt met intelligentietests, omdat deze een te beperkt beeld geven, duur zijn en we op effectievere wijze (hoog)begaafdheid (inclusief onderpresteren) kunnen signaleren met behulp van observatie, een protocol, gesprekken met de leerling en de ouders/verzorgers. Daarnaast hebben we gespecialiseerde leerkrachten in huis die een bepalende rol in de signalering spelen. 

 

Plusklas

In de Plusklassen worden activiteiten gedaan die een beroep doen op “het hogere orde denken”. Bij deze manier van denken horen vragen en opdrachten waarbij voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden creëren, analyseren en/ of evalueren nodig zijn. Hierdoor wordt gestimuleerd om verder en meer kritisch na te denken, het probleemoplossend denkvermogen aan te spreken en om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie en oplossingen. Ook worden zo discussies ontlokt. Daarnaast is luisteren naar elkaar en goed leren samenwerken met elkaar belangrijk. Ook het besef dat je (nog) niet alles weet en moeite moet doen om iets te kunnen en/of te snappen komt regelmatig aan bod. De kinderen krijgen ook werk mee voor in de klas.

 

Contact 

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud, resultaten, pedagogische aanpak of de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden? Neemt u dan gerust contact met ons op: directie@deschatkaartdelft.nl

 

Overstappen naar De Schatkaart

Er zijn (hoog)begaafde leerlingen die overstappen naar onze school. Door middel van een uitgebreide intake kijken we met welk aanbod we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Als een externe deskundige betrokken is, dan is hij of zij ook van harte welkom om aan te sluiten.