Het team van De Schatkaart

Ons team 2020-2021
Integraal Schoolleider Marc Briek maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 0/1/2 Susanne van der Vlist  maandag en dinsdag
 

Thijs Baas maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

Ellen la Rondelle maandag, dinsdag en woensdag

  Marlies Sudmeijer donderdag en vrijdag
Groep 3/4 Wieske van Velzen maandag, dinsdag en vrijdag
 

Francis Oldenburg woensdag en donderdag

Groep 4/5 Leone Salverda woensdag, donderdag en vrijdag
 

Wieke Keuzenkamp maandag en dinsdag

Groep 5/6

Marius den Dolder maandag, dinsdag en woensdag

 

Wendy Verhagen woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 7/8 Branco Cardoso maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Intern Begeleider Francis Oldenburg maandagmiddag en dinsdag
Administratie Angelique Fakkert vrijdag
Gymleerkracht

Marieke Klaver maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag

Denise Jol maandag- en vrijdagmiddag

Plusgroepen, coaching en

ondersteuning             
Wieke Keuzenkamp woensdag
Ondersteuning en TSO Arend Baas maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Vertrouwenscontactpersoon

en anti-pestcoördinator
Wendy Verhagen ( w.verhagen@deschatkaartdelft.nl)

 

Spreektijd schoolteamleden:

U kunt de schoolleider altijd aanspreken voor een korte boodschap. Als het een onderwerp is waar wat langer de tijd voor nodig is, maken we graag een afspraak. De leerkrachten zijn in principe elke dag, bij voorkeur na schooltijd te spreken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, kunt u beter van te voren een afspraak maken. Wij willen u verzoeken de leerkrachten vóór schooltijd niet lang aan te spreken. Hun primaire taak is dan het toezicht houden op de kinderen en lesgeven.

 

Afwezigheid van teamleden:

Wanneer om welke reden dan ook een teamlid onverwacht niet aanwezig is, blijven de kinderen op school. Wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen voor opvang c.q. vervanging.