Team

Ons team 2022-2023
Waarnemend Directeur Renate Kroesen
Groep 1/2a

Ellen la Rondelle

Eva van der Ree 

Groep 1/2b

Ilona Steeneveld

Ondersteuning 1/2 abc Reena Autar 
Naima Zalagh 
Groep 3

Wendy Verhagen

Ilva Huisman

Ondersteuning

Naima Zalagh

Groep 4/5

Leone Salverda

Wieske van Velzen

Groep 5/6 Nicole Klein Haneveld
Ondersteuning

Arend Baas 

Groep 7/8 Branco Cardoso 
Ondersteuning Arend Baas 
Intern Begeleider Francis Oldenburg 
Gymleerkracht

Nick Vrolijk

Plusgroep 

Renate Kroesen
RT Susanne van der Vlist

Vertrouwenscontactpersoon

en anti-pestcoördinator
Wendy Verhagen ( w.verhagen@librijn.nl

 

Spreektijd schoolteamleden:

U kunt de schoolleider altijd aanspreken voor een korte boodschap. Als het een onderwerp is waar wat langer de tijd voor nodig is, maken we graag een afspraak. De leerkrachten zijn in principe elke dag, bij voorkeur na schooltijd te spreken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, kunt u beter van te voren een afspraak maken. Wij willen u verzoeken de leerkrachten vóór schooltijd niet lang aan te spreken. Hun primaire taak is dan het toezicht houden op de kinderen en lesgeven.

 

Afwezigheid van teamleden:

Wanneer om welke reden dan ook een teamlid onverwacht niet aanwezig is, blijven de kinderen op school. Wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen voor opvang c.q. vervanging.