Team

Ons team 2023-2024
Directeur Renate Kroesen
Groep 1/2a

Wieske van Velzen

Ilva Huisman

Groep 1/2b

Ellen la Rondelle

Reena Autar

Ondersteuning 1/2 

Reena Autar 

Eva van der Ree

Groep 3

Ilva Huisman

Jasmin Tholenaars

Groep 4

Leone Salverda

Naima Zalagh

Groep 5

Wendy Verhagen

Evert-Jan Westervelt

Ondersteuning

Naima Zalagh

Groep 6/7

Nicole Klein Haneveld

Rana Karyelioglu

Groep 7/8 Branco Cardoso 
Intern Begeleider Francis Oldenburg 
Gymleerkracht

Leander Loizides

Plusgroep 

Nicole Klein Haneveld
RT Susanne van der Vlist

Vertrouwenscontactpersoon

en anti-pestcoördinator
Wendy Verhagen (w.verhagen@librijn.nl)

 

Spreektijd schoolteamleden:

U kunt de schoolleider altijd aanspreken voor een korte boodschap. Als het een onderwerp is waar wat langer de tijd voor nodig is, maken we graag een afspraak. De leerkrachten zijn in principe elke dag, bij voorkeur na schooltijd te spreken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, kunt u beter van te voren een afspraak maken. Wij willen u verzoeken de leerkrachten vóór schooltijd niet lang aan te spreken. Hun primaire taak is dan het toezicht houden op de kinderen en lesgeven.

 

Afwezigheid van teamleden:

Wanneer om welke reden dan ook een teamlid onverwacht niet aanwezig is, blijven de kinderen op school. Wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen voor opvang c.q. vervanging.