Het team van De Schatkaart

Ons team 2021-2022
Integraal Schoolleider Marc Briek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 1/2a Jasmin Tholenaars maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 1/2b

Thijs Baas maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 2c

Ilona Steeneveld maandag, dinsdag en donderdag

  Wendy Verhagen woensdag en vrijdag
Ondersteuning 1/2 abc Ellen la Rondelle maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Naima Zalagh vrijdag
Groep 3 Lotte Ernst maandag en dinsdag 
 

Leone Salverda woensdag, donderdag en vrijdag

Ondersteuning

Naima Zalagh maandag en woensdag

Groep 4/5 Marius den Dolder maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 

Lotte Ernst vrijdag

Naima Zalagh dinsdag en donderdag

Groep 5/6

Wieske van Velsen maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Wendy Verhagen donderdag 

Ondersteuning

Arend Baas maandag en donderdag

Groep 7/8 Branco Cardoso maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Ondersteuning Arend Baas dinsdag en vrijdag
Intern Begeleider Francis Oldenburg dinsdag en donderdag
Administratie Brenda Raijer vrijdag
Gymleerkracht

Marieke Klaver dinsdag en donderdag

Denise Jol maandag en vrijdag

Plusgroep 

Renate Kroesen woensdag en donderdag
RT Susanne van der Vlist maandag

Vertrouwenscontactpersoon

en anti-pestcoördinator
Wendy Verhagen ( w.verhagen@deschatkaartdelft.nl)

 

Spreektijd schoolteamleden:

U kunt de schoolleider altijd aanspreken voor een korte boodschap. Als het een onderwerp is waar wat langer de tijd voor nodig is, maken we graag een afspraak. De leerkrachten zijn in principe elke dag, bij voorkeur na schooltijd te spreken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, kunt u beter van te voren een afspraak maken. Wij willen u verzoeken de leerkrachten vóór schooltijd niet lang aan te spreken. Hun primaire taak is dan het toezicht houden op de kinderen en lesgeven.

 

Afwezigheid van teamleden:

Wanneer om welke reden dan ook een teamlid onverwacht niet aanwezig is, blijven de kinderen op school. Wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen voor opvang c.q. vervanging.