Vreedzame school

Sociale veiligheid – Vreedzame School

Op de Schatkaart willen we dat de kinderen zich veilig kunnen voelen, ook in de virtuele/digitale wereld. Op een goede respectvolle manier met jezelf en de ander omgaan vinden we heel belangrijk. Er wordt hierdoor veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dit doen we met het programma van de Vreedzame School.

 

Onze school is een Vreedzame School. Dit betekent dat wij een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap aanbieden. Wij beschouwen de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen. Sociale competentie is een onderwijsdoel in het kader van burgerschapsvorming.

Om dit doel te bereiken, maken we gebruik van de lessen van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen.

De kern van de Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en het ontwikkelen van sociale competenties. Maar de Vreedzame School is meer dan een lesmethode: het is een visie en een aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Er worden leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in een democratische samenleving.