Ouderbetrokkenheid

Wij vinden een open en gelijkwaardig contact met ouders zeer belangrijk. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van het kind. De betrokkenheid van ouders bij het onderwijsproces is heel belangrijk voor de inzet, motivatie en welbevinden van het kind. Als school proberen wij de ouders zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het kind. Tijdens de verschillende contactmomenten gedurende het schooljaar kunnen school en ouders met elkaar in gesprek gaan. Deze momenten zijn terug te vinden in de schoolkalender op Schoudercom. Het kan altijd voorkomen dat de ouder zelf met een vraag zit. Er is dan de mogelijkheid om een afspraak te maken met de leerkracht. Deze afspraak zal gepland worden na schooltijd. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt.

Seinvlag

Als er vanuit de directie zaken te melden zijn aan u, ontvangt u een Seinvlag. Deze wordt verspreid via SchouderCom. Regelmatig zal u hierin ook een nieuwsbrief ontvangen.

 

Informatieavonden

Elk jaar houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de ouders. Ook nieuwe ouders, waarvan hun kind wel ingeschreven staat, maar nog niet is begonnen, zijn dan van harte welkom. Op deze avond vertelt de leerkracht van alles over wat er voor het komende schooljaar op het programma staat. Dit alles in relatie tot ons onderwijsconcept. U kunt vragen stellen en indien u wilt, kunt u aangeven waarbij u de school kan helpen. In verband met de Corona-maatregelen zal dit jaar een informatiebrief meegegeven worden in plaats van het houden van een informatieavond aan de start van het jaar.

 

Ouderraad

Sinds schooljaar 2020-2021 wordt er samengewerkt met een ouderraad op de Schatkaart. De ouderraad bestaat uit een groep actieve ouders die in overleg met de events manager de school ondersteunt bij het organiseren van bijzondere activiteiten en festiviteiten op de Schatkaart, zoals een schoolreis, sportdag of Sintviering.

 

Ouderhulp

Regelmatig wordt er via de Seinvlag hulp gevraagd voor de vele activiteiten op school. Activiteiten waarbij we uw hulp hard nodig hebben zijn:

  • TSO (tegen vrijwilligersvergoeding)
  • begeleiding bij sporttoernooien
  • het vervoer van leerlingen naar bijv. toneelvoorstellingen
  • hulp bij festiviteiten en sportdag.

 

Ouderinspraak

Via de MR hebben de ouders officieel inspraak in de school. Meer hierover leest u onder het kopje MR/OR.