Laatste wijziging: 15 april 2020, 12:54 uur

Scholensluiting

Sluiting school i.v.m. Coronavirus

 

Alle scholen in Nederland zijn op last van de regering vanaf morgen gesloten vanwege de Corona crisis. Voorlopig t/m 28 april. We zullen met elkaar in Nederland de schouders er onder moeten zetten om deze crisis te lijf te kunnen gaan. Wij volgen daarbij als Librijn de richtlijnen van het Rijk.

 

Dit wil niet zeggen dat het onderwijs stopt. We gaan het onderwijs anders inrichten. Daarover leest u hieronder meer. U leest hieronder ook meer over ouders van kinderen die in cruciale beroepen werken en geen opvang kunnen regelen.

Onderwijs gaat door

 

Vanuit Librijn is er hard gewerkt aan een ICT omgeving om onderwijs op afstand te realiseren. Ouders en leerlingen worden door leerkrachten via de mail geïnformeerd hoe het afstandsonderwijs vorm krijgt.

 

 

Informatie van Librijn

 

We proberen de informatie voor u zo veel mogelijk centraal aan te bieden via onze Librijnsite. Op deze pagina vindt u informatie en kunt u vragen stellen: https://www.librijn.nl/scholensluiting

 

 

Ouders werkzaam in cruciale beroepen

 

De komende drie weken gaan kinderopvang en scholen dicht, met uitzondering van die kinderen van ouders in "vitale beroepen". Dat kondigde minister Slob aan in een persconferentie.

 

Vitale beroepen zijn volgens de Rijksoverheid "cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden" en vragen om een continue bezetting. Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak en kinderen hebben, kunnen gebruik blijven maken van kinderopvang.

 

De lijst met cruciale beroepsgroepen:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente)

 

Bent u werkzaam in een van deze beroepen en kunt u geen opvang regelen? Vul dan het formulier in voor noodopvang op de site van Librijn:  https://www.librijn.nl/scholensluiting/noodopvangOp welke school van Librijn uw kind wordt opgevangen, krijgt u daarna te horen. 

 

 

LET OP: als u werkzaam bent in een van deze beroepen en geen opvang kunt regelen, dan mag u uw kind niet naar school laten gaan als het een of meer van de volgende klachten heeft:

 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • keelpijn
 • koorts