Resultaten

Ons concept geeft mooie resultaten. Gemiddeld verlaten onze leerlingen onze school met de volgende scores (A=hoogste score, E=laagste score):
Vakgebied

Resultaat

2018

Resultaat

2019

Resultaat 

2020

Resultaat 

2021

Begrijpend Lezen A A niet getoetst Binnenkort verwacht
Rekenen & Wiskunde A A niet getoetst

Binnenkort

verwacht

Spelling A A niet getoetst

Binnenkort

verwacht

Technisch Lezen A A niet getoetst

Binnenkort

verwacht

 

DE EINDTOETS

Onze leerlingen hebben het wederom prima gedaan op de eindtoets. De Schatkaart neemt de zogenaamde IEP toets af. De Schatkaart zou een score van minimaal 78 moeten halen. De leerlingen haalden in 2019 de gemiddelde score van 81.

 

VEILIG VOELEN EN BETROKKEN ZIJN

We vinden het belangrijk dat kinderen leren in een veilige omgeving waarin ze zich prettig voelen. Met ZIEN! houden wij dat al jaren in de gaten. Onze leerlingen scoren goed (blauwe en groene lijn).