Tussenschoolse Opvang (TSO)

De Tussenschoolse Opvang (TSO) regelen we als Schatkaart zelf. Meester Arend is hier in samenwerking met juf Wieske van Velzen verantwoordelijk voor en coördineert dit. De uitvoering is in handen van een aantal gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers (PM’ers).  De PM’ers  hebben bewust gekozen voor het Schatkaartconcept. 
Prijs

De prijs voor TSO OBS De Schatkaart is € 3,00 per keer.

 

Strippenkaart

U kunt NIET met cashgeld betalen. Wel kunt u vooraf betalen door geld over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL68 RABO 0358 4486 54 ten name van "Schatkaart inzake TSO" met als betalingskenmerk: TSO + naam van uw kind(eren).

 

U kunt de volgende drie bedragen overmaken:

€ 30 (10 keer)

€ 60 (20 keer)

€ 120 (40 keer)

€ 240 (80 keer)

 

Iedere keer dat uw kind de TSO bezoekt gaat er een keer af van ‘de strippenkaart’. Deze houden wij bij. U kunt zelf kiezen wanneer uw kind wel of niet naar de BSO gaat. De strippenkaart blijft geldig.

 

De eerste keer: stuur een mail

U gaat allemaal voor de eerste keer TSO OBS De Schatkaart afnemen. De eerste keer stuurt u een mail naar Wieske van Velzen waarin u naast de naam van uw kind ook meldt op welke dagen u verwacht dat uw kind op de TSO zal zijn. Zo kunnen we inschatten hoeveel PM’ers we nodig hebben op welke dag. Stuur de mail naar: a.baas@deschatkaartdelft.nl

Uw kind is pas officieel aangemeld voor de TSO als het geld is overgemaakt.

 

Wanneer

Er is TSO iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag waarop de kinderen school hebben.

 

Gezond eten en drinken

Geef uw kind eten en drinken mee voor de TSO. Het beleid op onze Schatkaart is dat we gezond eten. Dat betekent dus ook voor tussen de middag geen snoep, maar wel brood, fruit, groente, enzovoort. Daarover krijgt u nog nader bericht. Ook geldt voor de TSO dat het initiatief van de leerlingenraad verder wordt doorgezet: geef een herbruikbare fles mee die kinderen kunnen vullen met water (of iets anders).

 

Contact met de leerkrachten

De kinderen worden opgehaald in de klas en weer teruggebracht naar de klas. We zorgen voor een goede overdracht met de leerkrachten. Er is een doorgaande lijn tussen hoe we in de groepen werken en de TSO.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar meester Arend: 

a.baas@deschatkaartdelft.nl