Tussenschoolse Opvang (TSO)

De Tussenschoolse Opvang (TSO) regelen we als Schatkaart zelf. Meester Arend is hier  verantwoordelijk voor en coördineert dit. De uitvoering is in handen van een aantal gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers (PM’ers) en een aantal vrijwilligers.  De PM’ers  hebben bewust gekozen voor het Schatkaartconcept. 
Prijs

De prijs voor TSO OBS De Schatkaart is € 3,00 per keer.

 

Iedere keer dat uw kind de TSO bezoekt, wordt dit geregistreerd in SchouderCom. Dit houdt u zelf bij en dit houden wij bij. Aan het eind van de maand krijgt u een bericht met een betaalverzoek. 

 

 

Wanneer

Er is TSO iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag waarop de kinderen school hebben.

 

Gezond eten en drinken

Geef uw kind eten en drinken mee voor de TSO. Het beleid op onze Schatkaart is dat we gezond eten. Dat betekent dus ook voor tussen de middag geen snoep, maar wel brood, fruit, groente, enzovoort. Daarover krijgt u nog nader bericht. Ook geldt voor de TSO dat het initiatief van de leerlingenraad verder wordt doorgezet: geef een herbruikbare fles mee die kinderen kunnen vullen met water (of iets anders).

 

Contact met de leerkrachten

De kinderen worden opgehaald in de klas en weer teruggebracht naar de klas. We zorgen voor een goede overdracht met de leerkrachten. Er is een doorgaande lijn tussen hoe we in de groepen werken en de TSO.