Praktische informatie

Contactgegevens

Het team van de Schatkaart in 2018-2019

 

Interim Directeur:

René van Engelen (ook anti-pest-coördinator)

directie@deschatkaartdelft.nl

Onderbouw: 

Susanne van der Vlist  maandag, dinsdag

Leone Salverda  woensdag, donderdag en vrijdag

Middenbouw 3

Wieske van Velzen maandag, donderdag en vrijdag

Francis Oldenburg dinsdag en woensdag

Middenbouw 4/5:

Wieke Keuzenkamp maandag, dinsdag en om de woensdag

Wendy Verhagen om de woensdag, donderdag en vrijdag

Bovenbouw:

Branco Cardoso maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Wieske van Velzen woensdagochtend

Onderwijs assistente:

Ellen la Rondelle (dubbele bezetting OB)

Adela el Mahdaoui extra ondersteuning dinsdag en donderdag in MB en op woensdagochtend in de OB

Intern begeleider:  Francis Oldenburg donderdag
Administratie: 

Angelique Fakkert donderdagmiddag (4 uur)

Gymleerkracht: Denise Jol maandag- en vrijdagmiddag
Schakelklas groep 3:  Francis Oldenburg
Schakelklas groep 6: Wieke Keuzenkamp
Masterclass3 en 4: Francis Oldenburg
Plusgroep: Wieke Keuzenkamp
Vertrouwenscontactpersoon:

Wendy Verhagen (w.verhagen@deschatkaartdelft.nl)

Clusterdirecteur:

William van Treuren