Medezeggenschapsraad en ouderraad

MR,  medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alle inhoudelijke ontwikkelingen van de school. Dit betreft onder andere het onderwijs, de financiën, de personeelsformatie en de organisatie. In de medezeggenschapsraad zit een personeelsgeleding en een oudergeleding, beiden zijn bij voorkeur even groot.

 

DeelMR,  deelmedezeggenschapsraad

De deelmr maakt deel uit van de mr van de Parkschool/Schatkaart/ Delftse Dalton.  Deze scholen zijn gekoppeld in een brinnummer. In de deelmr gaat het over alle Schatkaart zaken. De deelraad wordt gevormd door:

Leerkrachten:
Wendy Verhagen
Francis Oldenburg

Ouders:
Misha Haynes (moeder van Taze)
Jos verhagen (ouder van Aedan en Daniel)

De DMR vergadering is  openbaar voor de ouders van de Schatkaart.

 

OR, ouderraad

Vele ouders helpen mee op school. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van feesten en activiteiten op de Schatkaart.