Medezeggenschapsraad, ouderraad en ouderhulp

Onderwijs is een deel van de opvoeding. Regelmatig contact met ouders of verzorgers van onze leerlingen is daarom zeer belangrijk. Alleen zo kunnen beide taken zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. De contacten vinden op allerlei manieren plaats: op informatie avonden, in de ouderraad en medezeggenschapsraad, in werkgroepen. Dus: overleggen over het schoolbeleid, een sporttoernooi begeleiden of een feest organiseren. Er zijn genoeg mogelijkheden, en een levendige samenwerking betekent: een flinke steun in de rug bij de onderwijsloopbaan van onze leerlingen.
Ouderraad

Met de nieuwe OR gaan we dit jaar kijken naar de taken en zal er ook een huishoudelijk reglement komen. De OR is nauw betrokken bij het opnieuw inrichten van het schoolplein.

 

Medezeggenschapsraad

Op de Schatkaart is een medezeggenschapsraad (MR) actief.

 

Personeel:

Francis Oldenburg

Wieske van Velzen

 

Ouders:

Misja Haynes- de Chateau

Bas van der Steen

 

De Medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar.

 

Ouderhulp

Regelmatig wordt er via de nieuwskaart hulp gevraagd voor de vele activiteiten op school. Activiteiten waarbij we uw hulp hard nodig hebben zijn:

-computeronderwijs (flitsrijtjes)

-begeleiding bij schoolzwemmen en sporttoernooien

-het vervoer van leerlingen naar bijv. toneelvoorstellingen

-hulp bij festiviteiten en sportdag.