Medezeggenschapsraad

Op de Schatkaart is een medezeggenschapsraad (MR) actief, bestaande uit twee ouders en twee personeelsleden. Dit komt voort uit de wet medezeggenschap op scholen. Dankzij deze wet krijgen ouders en leerkrachten inspraak op het beleid van de school. 
 

Personeel:

Francis Oldenburg

Wieske van Velzen

 

Ouders:

Misja Haynes- de Chateau

Bas van der Steen

 

De Medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar en de eerstvolgende vergadering is op 19 november 2021 om 4 uur. 

 

In het jaarverslag is terug te lezen waar de Medezeggenschapsraad zich het afgelopen jaar over heeft gebogen en mee bezig heeft gehouden.