Ons onderwijs

Openbaar-bioritme-zelfredzaam-Leren en presteren-Ontdekken en leren-Engels groep 1 t/m 8

De Schatkaart heeft een eigen onderwijsconcept dat in de voorbereiding op de opening op 1-9-2008 is ontwikkeld. Onderdelen van het onderwijsconcept komen op andere basisscholen ook voor. De samenhang in het concept is uniek. De Schatkaart blijft in ontwikkeling, zoals elke basisschool. 

 

Zelfredzaamheid
Onze kinderen zijn vanuit ons bioritmemodel intensief betrokken bij hun eigen leerproces en krijgen zo alle kans om het beste uit hun eigen mogelijkheden te halen. 
Ze leren zelfstandig te werken, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en handelen. 
Dit is de basis voor het ontwikkelen van hun eigen zelfredzaamheid. Onder de kopjes openbaar, bioritme en Engels leest u meer over ons onderwijs in de dagelijkse praktijk.

Onder het kopje inspectie leest u de laatste bevindingen van de onderwijsinspectie.