Kalender

Hier vindt u de complete jaarkalender van onze school met alle vakantie- en andere vrije dagen.

 

23 t/m 25 september 2019
Kamp bovenbouw
23 september 2019
Schoolreis onderbouw en middenbouw
30 september t/m 4 oktober 2019
Oudergesprekken
Op woensdag 2 oktober zijn er ook gesprekken in de avond. U wordt voor de gesprekken uitgenodigd door de leerkracht van uw kind.
18 t/m 27 oktober 2019
Herfstvakantie
8 november 2019
Schoolontbijt
De kinderen ontbijten op school. U ontvangt hierover informatie.
5 december 2019
Sinterklaas
De kinderen zijn 's middags vrij.
18 december 2019
17:00 Kerstdiner
Kinderen eten op school en maken thuis eigen gerechten. U ontvangt hierover apart informatie.
20 december 2019 t/m 5 januari 2020
Kerstvakantie
23 januari t/m 19 maart 2020
Bovenbouw Swim to Play
De bovenbouw heeft in deze periode iedere donderdagmiddag Swim to Play. Op 13 februari wordt gezwommen met kleding en is er kijkuur voor ouders.
10 februari 2020
Studiedag - kinderen vrij
20 februari 2020
Eerste rapport mee
De kinderen krijgen hun eerste voortgangsrapport mee.
21 februari t/m 1 maart 2020
Voorjaarsvakantie
2 t/m 6 maart 2020
Oudergesprekken
Op donderdag 5 maart zijn er ook gesprekken in de avond.
13 maart 2020
Bovenbouw vrij
Alleen de bovenbouw is op deze dag vrij.
20 maart 2020
Schatkaartfeest
Ons jaarlijkse feest! U ontvangt hierover apart informatie.
7 april 2020
Buitenlesdag
10 t/m 14 april 2020
Paasvakantie
15 t/m 16 april 2020
IEP eindtoets groep 8
25 april t/m 10 mei 2020
Meivakantie
12 mei 2020
Schoolfotograaf
21 t/m 26 mei 2020
Hemelvaartvakantie
30 mei t/m 1 juni 2020
Pinkstervakantie
22 juni 2020
Sportdag Schatkaart
24 juni 2020
Studiedag - kinderen vrij
29 juni 2020
Studiedag - kinderen vrij
13 juli 2020
Afscheid groep 8
Het afscheid is ook in de avond. U ontvangt hierover apart informatie.
15 t/m 16 juli 2020
Groep 8 vrij
17 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie